متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

کیفیت ، غذای سحر آمیز  ! ! !

یک غذای سحر آمیز هست که به همه مشتریان لذت خواهد داد ! روحیه کارکنان را بالا می برد  و در عین حال کارفرمایان را خوشحال خواهد نمود ، مهمتر اینکه همه آنها رایگان می باشد .

وقتی این غذای سحر آمیز این قدر مؤثر می باشد ، چرا همه از آن بهره گیری نمی کنند؟

با این همه کوشش که برای پختن این غذا به اقدام می آید خیلی از مردم شروع خوبی برای بدست آوردن آن  ندارند و یا اینکه از نیمه راه برمی گردند . خیلی ها نیز به درون آن  می افتند  بدون اینکه تصور روشنی از  نحوه ی بهره گیری آن داشته باشند.

بعضی ها به تقلید از دیگران اقدام می کنند و نهایتاً به این نتیجه می رسند که این به درد آنها  نمی خورد . بعضی ها از روش کوشش و خطا بهره گیری می کنند و در انتها به این نتیجه می رسند که تمام آنها خطا بوده می باشد .

موارد زیر نتایج مطالعات انجام شده می باشد :

  • کیفیت ضعیف هزینه ای به اندازه 20 درصد هزینه ملی را شامل می گردد.
  • یک کارخانه نمونه 20 تا 25 درصد بودجه عملیاتی خود را صرف یافتن و تصحیح اشتباهات می کند.
  • به ازای هر یک نفر که شکایت و نارضایتی خود را به دیگران منتقل می کند حدود 25 تا 30 نفر وجود دارند که به سوی رقبای شما کشیده شده و شکایت خواهند نمود.
  • هر مشتری ناراضی ماجرای خود را نهایتاً برای11- 9 نفر تعریف می کند در حالیکه یک مشتری راضی موضوع رضایت خود را فقط به 5 -3 نفر خواهد گفت .
  • 80 درصد مشتریان محصولات خراب را برای تعویض یا پس گرفتن پول عودت خواهند داد.
  • 56 درصد مشتریان از مغازه ای که جنس خراب خریده اند مجدداً خرید نخواهند نمود.
  • 49 درصد مشتریان به دیگران خواهند گفت که جنس معیوب را از کدام فروشگاه خریده اند.
  • 77 درصد مشتریان ، یک فروشگاه و یا مرکز خدمات در صورتیکه خدمات ضعیف ببینند مجدداً باز نخواهند گشت .
  • 54 درصد مشتریان به دیگران توصیه خواهند نمود به شرکتی که از آن خدمات ضعیف گرفته اند نروند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 4- 1. هدف اصلی

تعیین ارتباط کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

1- 4- 2. اهداف فرعی

1 –  تعیین ارتباط بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

2- تعیین ارتباط  بین قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی) شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

3-تعیین ارتباط بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان ارتباط

4-  تعیین ارتباط بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

5- تعیین ارتباط بین انطباق با استانداردهای محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

6-  تعیین ارتباط بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

7-تعیین ارتباط  بین کیفیت ادراکی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

8- تعیین ارتباط بین قابلیت تغییرپذیری محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان  با فرمت ورد