متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف کیفیت

کیفیت مانند واژه هایی می باشد که علیرغم قدمت آن از تعریف مشخص و یکسانی نزد همگان برخوردار می باشد . مروری بر ادبیات دانشگاهی  حاکی از آن می باشد که کیفیت از چهار منظر مختلف مورد کنکاش قرار گرفته می باشد:

  • از منظر فلسفه که بر جنبه های تعریفی آن متمرکز شده می باشد .
  • از منظر اقتصاد که برحد اکثر کردن سود و نقطه تعادلی بازار تمرکز دارد.
  • از منظر بازار یابی که بر روی متغیرهای رفتار خرید و رضایت مشتری تمرکز دارد.
  • از منظر مدیریت عملیات که بر مهندسی فعالیت ها و کنترل تولید تمرکز دارد(رییسی و همکاران،1388) .

2-3-1.تعریف کیفیت از دیدگاه فلسفی :

از دیدگاه فلسفی کیفیت نه ذهن می باشد  و نه ذات  ، بلکه  یک هویت سومی می باشد مستقل از این دو ، کیفیت چیزی می باشد که نمی تواند به سادگی تعریف گردد اما چیزی می باشد که همگان آنرا می فهمند.

تعریف دیگری از منظر فلسفی ارایه شده می باشد به این مضمون که کیفیت حالتی از تعالی می باشد که بر خوب بودن مرغوبیت دلالت دارد و قابل تفکیک از مرغوبیت ضعیف می باشد ، کیفیت دستیابی یا رسیدن به   بالاترین حد استاندارد پیش روی نا جوری و تقلبی بودن می باشد .

تعریف کیفیت مبتنی بر محصول :

تعاریف ارایه شده از این منظر حاکی از آن می باشد که اختلاف در کیفیت ماحصل اختلاف در کیفیت بعضی از صفات و مشخصه های مورد انتظار می باشد . کیفیت مجموعه ای از صفات می باشد که در ویژگی های هر واحد محصول جای گرفته می باشد .

2-3-2.تعریف کیفیت مبتنی بر مصرف کننده :

کیفیت عبارت می باشد از توانایی و ظرفیت برآورده کردن خواسته ها ، به بیانی دیگر در تجزیه و تحلیل نهایی یک بازار ، کیفیت یک محصول بستگی به این دارد که محصول مورد نظر تا چه حدی الگوهای ترجیحات مصرف کننده را به خوبی برآورده ساخته باشد.

از این دیدگاه کیفیت به معنی مناسب بودن برای بهره گیری نیز تعریف شده می باشد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1- 4- 1. هدف اصلی

تعیین ارتباط کیفیت محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

1- 4- 2. اهداف فرعی

1 –  تعیین ارتباط بین قابلیت دوام محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

2- تعیین ارتباط  بین قابلیت اطمینان ناشی از محصول ( ایمنی) شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

3-تعیین ارتباط بین زیبایی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان ارتباط

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4-  تعیین ارتباط بین ویژگی های محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

5- تعیین ارتباط بین انطباق با استانداردهای محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

6-  تعیین ارتباط بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

7-تعیین ارتباط  بین کیفیت ادراکی محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

8- تعیین ارتباط بین قابلیت تغییرپذیری محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : ارتباط کیفیت محصول شیلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان در گلپایگان  با فرمت ورد